FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.06.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
14.06.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.06.2024 - 11104
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 14.06.2024 tarihli genel kurul kararı 14.06.2024 tarihinde tescil edilmiş, 14.06.2024 tarih 11104 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.