FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
330.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
700.000.000,007
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEYGG00013
2.424.242,42
3.757.575,758
155,00000
2.303.030,303
95,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEYGG00013
Nâma
B Grubu, EYGYO, TREEYGG00021
197.575.757,58
306.242.424,249
155,00000
187.696.969,697
94,99999
B Grubu
B Grubu, EYGYO, TREEYGG00021
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
200.000.000
310.000.000,007
155,00000
190.000.000,000
95,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
167.000.000,007
Emisyon Primi (TL)
63.000.000
Geçmiş Yıl Karları (TL)
80.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

1. Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, yukarıda belirtilen 2023 yılı karından karşılanacak 190.000.000 TL'ye ilave olarak, 167.000.000 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 63.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 80.000.000 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle toplam 500.000.000 TL artırılarak 700.000.000 TL'ye yükseltilmesine

Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına,

Resmi mercilerden gereken izinlerin alınmasını müteakip Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağrılmasına ve işbu toplantıda kararlaştırılan hususların genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.