FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREED00027
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREED00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, REEDR, TREREED00035
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREED00027
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREED00019
0
0
C Grubu, REEDR, TREREED00035
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda dönem karı 907.748.996 TL'dir. Konsolide V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda dönem karı 1.049.951.226,26 TL'dir. Bu doğrultuda, yasal kayıtlara göre elde edilen dağıtılabilir net dönem karının %5'ine tekabül eden 52.497.561,31 TL tutarın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın ise şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi, programa alınan yatırımları hızlandırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akşının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmamasına, öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasının genel kurulun onayına sunulmasına yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
950.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.610.789,15
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
859.502.099
1.091.864.927,45
4. Vergiler ( - )
48.246.897
-41.913.701,19
5. Net Dönem Kârı
907.748.996
1.049.951.226,26
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-52.497.561,31
-52.497.561,31
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
855.251.434,69
997.453.664,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
93.600
93.600
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
855.345.034,69
997.547.264,95
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
855.251.434,69
997.453.664,95
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları