FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,

  

Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına; Sayın Semavi Yorgancılar'ın başkan ve Sayın Reha Haznedaroğlu'nun üye olarak belirlenmesine;

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Sayın Semavi Yorgancılar'ın başkan ve Sayın Haluk İsmet Köymen'in üye olarak belirlenmesine;

  

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına; Sayın Reha Haznedaroğlu'nun başkan ve Sayın Haluk İsmet Köymen ve Sayın Zeynep Özyurt'un üyeler olarak belirlenmesine;

  

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına; Sayın Cem Akpınar'ın başkan ve Sayın Serap Haznedaroğlu, Sayın Ahmet Şenyaşa, Sayın Besim Kaplan ve Sayın İsmet Mısır'ın üyeler olarak belirlenmesine

  

karar verilmiştir.

  

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

  

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.