FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/03/2024
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/03/2025
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2024
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş (Kobirate) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 21.06.2024 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,57 (%95,7) olarak belirlenmiştir.

  

  

  

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

  

 

  

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Rapora ayrıca Şirketimizin https://www.fordotosan.com.tr/tr internet sitesinden de ulaşılabilir.

  

  

  İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
95,67
96,93
97,19
94,21
95,7