FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[NRBNK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TenorIssueDocumentAbstract|
Tertip İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 1. Tertip İhraç Belgesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.