FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.06.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
14.06.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.06.2024-11105
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine ilişkin 10.06.2024 tarihli Genel Kurul Kararı 14.06 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.06 2024 tarihli ve 11105 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.