FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CommissionsPaidForFinancialIntermediaryServicesSubAbstract|
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.5 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36 (c) maddesi gereğince ,Şirketimizin 1 Ocak 2024 -30 Haziran 2024 tarihleri itibariyle kümülatif dönemler itibariyle hazırlanmış işlem yapılan aracı kurumun ünvanı,şirket adına ilgili dönemde aracı kuruluşa ödenen komisyon tutarı,ortalama komisyon oranı ve ödenen komisyon tutarının aynı dönemdeki ortalama ortaklık net aktif değerine oranı bilgilerini içeren tablolar ekte bulunmaktadır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı
İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı
Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
oda_CommissionRatesForIntermediaryServicesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_CommissionRateForSharesLineItems|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_TitleOfBrokerageHouse|
Aracı Kuruluşun Unvanı
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_CommissionRateForShares|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi
% 0,04
oda_CommissionRateForPublicSectorDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,001
oda_CommissionRateCorporateDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,001
oda_CommissionRateForInterbankMoneyMarketDaily|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
BPP (günlük)
% 0,00025
oda_CommissionRateForReverseRepoOvernight|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (O/N)
% 0,0005
oda_CommissionRateForReverseRepoFuture|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (vadeli)
% 0,0005
oda_CommissionRateForBISTDerivativesMarketIndexContact|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
VOB - Endeks Sözleşmesi
oda_CommissionRateForForeignSecurity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Menkul Kıymet
% 0,0105
% 0,23
oda_CommissionRateForPreciousMaterialsAndDiamonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kıymetli Madenler ve Taşlar
oda_OtherCommissionRates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
% 0,03
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseAbstract|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseLineItems|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_Year|
Yıl
2024
2024
2024
oda_AmountOfCommissionPaidForSharesTransactionsTRY|
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
37.689
46.888
84.577
oda_AmountOfCommissionPaidForPublicSectorDebtInstrumentsTRY|
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
260
545
805
oda_AmountOfCommissionPaidForOtherOperationsTRY|
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
55.274
60.665
115.939
oda_AmountOfCommissionsPaidTRY|
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
93.223
108.098
201.321
oda_AverageNetAssetValueTRY|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
72.365.618
78.168.464
76.006.895
oda_RatioOfTotalCommissionAmountToAverageNetAssetValue|
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,129
% 0,138
% 0,265