FİNANS

aksa enerji - aksen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.416.102.799,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 937.345.047,00
 • Finansal Yatırımlar 306.413.932,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 306.413.932,00
 • Ticari Alacaklar 9.217.429.677,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.434.575.270,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.782.854.407,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 58.309.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 58.309.339,00
 • Türev Araçlar 22.578.966,00
 • Stoklar 244.345.731,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 282.516.925,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 148.313.121,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 198.850.061,00
 • ARA TOPLAM 11.416.102.799,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.816.404.607,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.421.090,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.421.090,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.295.294.157,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 58.835.440,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 345.839.331,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 345.839.331,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.061.830,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.061.830,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 42.138.947,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 33.232.507.406,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.979.991.558,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.396.120.730,00
 • - Banka Kredileri 2.393.385.155,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.346.996.040,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.478.325,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.126.648.274,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 152.735.060,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.973.913.214,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.516.545,00
 • Diğer Borçlar 473.035.344,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 473.013.344,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 572.709.698,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.912.401,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.914.440,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.997.961,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.052.526,00
 • ARA TOPLAM 7.979.991.558,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.293.952.377,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.865.354.022,00
 • Banka Kredileri 3.785.386.886,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 79.967.136,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 585.719.977,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 87.334.512,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.317.250,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 64.017.262,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.755.543.866,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.273.943.935,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.958.563.471,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.208.080.034,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.226.338.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.726.734,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.142.637.485,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.142.637.485,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 213.666,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.048.495.229,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.960.108.475,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -911.613.246,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 332.248.395,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.886.122.885,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.561.511.070,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.750.483.437,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 33.232.507.406,00

Kredi Hesaplama