FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aksa enerji - aksen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 14.983.928.182,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.425.688.739,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.752.690.388,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.245.675.011,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.507.015.377,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 196.545.194,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 196.545.194,00
 • Türev Araçlar 27.061.642,00
 • Stoklar 694.185.212,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 519.120.506,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 44.574.139,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 324.062.362,00
 • ARA TOPLAM 14.983.928.182,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 29.281.092.947,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.269.661,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.269.661,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.006.720.181,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 55.034.488,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 478.456.085,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 478.456.085,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 513.671.065,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 513.671.065,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 70.646.298,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 44.265.021.129,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.034.427.646,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.492.906.788,00
 • - Banka Kredileri 2.486.186.627,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.087.450.828,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.788.178,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.721.499.127,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 104.114.615,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.617.384.512,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 62.162.144,00
 • Diğer Borçlar 599.464.353,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 599.451.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 991.286.369,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 45.808.065,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.979.212,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.828.853,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.849.972,00
 • ARA TOPLAM 11.034.427.646,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.190.447.002,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.974.141.446,00
 • Banka Kredileri 3.813.295.663,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 160.845.783,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 987.709.585,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 122.623.406,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.858.648,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 97.764.758,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.105.972.565,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.224.874.648,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 26.040.146.481,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.373.023.981,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.226.338.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.726.734,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.962.705.785,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.962.705.785,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -336.703,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.743.405.470,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.523.565.794,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -780.160.324,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 557.786.230,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.285.677.248,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.586.384.278,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.667.122.500,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 44.265.021.129,00

Kredi Hesaplama