FİNANS

aksa enerji - aksen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.390.467.396,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 236.370.445,00
 • Finansal Yatırımlar 563.350.010,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 563.350.010,00
 • Ticari Alacaklar 7.820.588.848,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.983.308.476,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.837.280.372,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 104.513.579,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 47.618.465,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.895.114,00
 • Türev Araçlar 1.735.185,00
 • Stoklar 302.842.831,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 171.349.549,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 734.519,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 188.982.430,00
 • ARA TOPLAM 9.390.467.396,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.751.806.847,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 124.742.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 124.742.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.041.787.117,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 60.941.848,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 267.651.661,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 267.651.661,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 187.847.644,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 187.847.644,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.715.297,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 26.142.274.243,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.278.884.733,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.859.086.794,00
 • - Banka Kredileri 2.848.562.630,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.181.075.337,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.593.522,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.255.669.103,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 223.242.898,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.032.426.205,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.987.421,00
 • Diğer Borçlar 415.221.152,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 415.221.152,00
 • Türev Araçlar 16.630.195,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 450.667.430,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 70.095.521,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.946.745,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 66.148.776,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 451.780,00
 • ARA TOPLAM 7.278.884.733,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.574.924.126,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.131.133.756,00
 • Banka Kredileri 3.041.669.785,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 89.463.971,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 654.783.779,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.060.132,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.060.132,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 773.946.459,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.853.808.859,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 14.288.465.384,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.993.933.754,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.226.338.236,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.726.734,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.621.196.181,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.621.196.181,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.611,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.863.031.540,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.547.494.567,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -684.463.027,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 151.366.568,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.662.800.837,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.458.473.658,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.294.531.630,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 26.142.274.243,00

Kredi Hesaplama