FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aksa enerji - aksen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 19.760.885.833,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.215.957.120,00
 • Finansal Yatırımlar 1.604.955.342,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.315.315.496,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.589.930.876,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.725.384.620,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 62.597.472,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62.597.472,00
 • Türev Araçlar 14.761.138,00
 • Stoklar 1.223.628.181,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 524.181.212,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.106.421,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 774.383.451,00
 • ARA TOPLAM 19.760.885.833,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 47.918.758.647,00
 • Finansal Yatırımlar 3.561.648,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.226.711,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.226.711,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 41.389.336.351,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 340.749.952,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.218.754.914,00
 • - Şerefiye 382.825.474,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 835.929.440,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.532.811.337,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.532.811.337,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 440.680.600,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 67.679.644.480,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.114.200.699,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.435.266.127,00
 • - Banka Kredileri 3.411.116.841,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.154.951.527,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.365.120,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.598.394.929,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 311.614.486,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.286.780.443,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 93.634.584,00
 • Diğer Borçlar 1.102.563.609,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.534,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.102.551.075,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 635.554.331,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 50.855.329,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.713.957,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.141.372,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 42.980.263,00
 • ARA TOPLAM 17.114.200.699,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.232.966.133,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.480.971.889,00
 • Banka Kredileri 8.269.945.908,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 211.025.981,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.420.720.711,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 158.221.274,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 39.618.194,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 118.603.080,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.173.052.259,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.347.166.832,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 39.332.477.648,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 36.028.514.182,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.226.338.236,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 10.112.290.063,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 49.400.001,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.787.506.949,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.787.506.949,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -197.602,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.459.476.748,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -812.601.668,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.646.875.080,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.626.073.149,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21.058.997.265,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 726.185.269,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.303.963.466,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 67.679.644.480,00