aksa enerji - aksen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.488.467.621,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 307.135.706,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.770.487.439,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 193.058.664,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.577.428.775,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 47.376.242,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.774.048,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.602.194,00
 • Türev Araçlar 14.439.277,00
 • Stoklar 131.205.701,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 109.016.286,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.477.215,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 67.329.755,00
 • ARA TOPLAM 3.488.467.621,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.123.288.640,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.476.255,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.476.255,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.846.382.430,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 48.730.391,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.163.357,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.163.357,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.560.067,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.560.067,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 88.187.498,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.611.756.261,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.312.511.612,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 469.322.697,00
 • - Banka Kredileri 467.753.469,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.691.907.613,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.473.817,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 694.677.760,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38.584.973,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 656.092.787,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.416.263,00
 • Diğer Borçlar 48.360.974,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.360.974,00
 • Türev Araçlar 64.720.994,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 294.403.655,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.948.730,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 827.943,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.120.787,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.473.520,00
 • ARA TOPLAM 3.312.511.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.524.639.504,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 980.935.620,00
 • Banka Kredileri 927.769.212,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 53.166.408,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 32.533.333,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.007.546,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.007.546,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 503.163.005,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.837.151.116,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.774.605.145,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.316.052.373,00
 • Ödenmiş Sermaye 613.169.118,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.403.635,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.214.467.730,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.214.467.730,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 793.476,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 704.764.661,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 733.045.339,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -28.280.678,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.742.954,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 112.041.243,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 355.463.032,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 458.552.772,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.611.756.261,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.