FİNANS

albaraka turk - albrk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • KAR PAYI GELİRLERİ 4412355000
 • Kredilerden Alınan Kar Payları 3055644000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 47503000
 • Bankalardan Alınan Gelirler 147000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 1272591000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 34756000
 • Diğer Kar Payı Gelirleri 1714000
 • KAR PAYI GİDERLERİ -2245561000
 • Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -1651181000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -515718000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -15718000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları 0
 • Diğer Kar Payı Giderleri -32902000
 • NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 2166794000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 350117000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 465211000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 117931000
 • Diğer 347280000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -115094000
 • Gayri Nakdi Kredilere -280000
 • Diğer -114814000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 879000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 1381873000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 972173000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 24468000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 385232000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 604124000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -488164000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1063704000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1063704000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -411299000
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 652405000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 652405000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 652405000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.26

Kredi Hesaplama