FİNANS

albaraka turk - albrk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • KAR PAYI GELİRLERİ 6932543000
 • Kredilerden Alınan Kar Payları 5136109000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 16866000
 • Bankalardan Alınan Gelirler 39000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 1641758000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 110960000
 • Diğer Kar Payı Gelirleri 21223000
 • KAR PAYI GİDERLERİ -3869567000
 • Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -3089811000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -679225000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -29487000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları 0
 • Diğer Kar Payı Giderleri -26675000
 • NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 3062976000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 763868000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 1062574000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 147750000
 • Diğer 914824000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -298706000
 • Gayri Nakdi Kredilere -278000
 • Diğer -298428000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 166000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 2414358000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 426404000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 1223735000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 764219000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 970636000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -900235000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 2107632000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 2107632000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -614439000
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1493193000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1493193000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1493193000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.5973

Kredi Hesaplama