FİNANS

albaraka turk - albrk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • KAR PAYI GELİRLERİ 7173042000
 • Kredilerden Alınan Kar Payları 5146453000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 47503000
 • Bankalardan Alınan Gelirler 161000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 1914838000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 62010000
 • Diğer Kar Payı Gelirleri 2077000
 • KAR PAYI GİDERLERİ -3912481000
 • Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -3024877000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -770186000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -24163000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları 0
 • Diğer Kar Payı Giderleri -46432000
 • NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 3260561000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 547562000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 716277000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 179032000
 • Diğer 537245000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -168715000
 • Gayri Nakdi Kredilere -472000
 • Diğer -168243000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 978000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 1917722000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1194168000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 63607000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 659947000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1067746000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -750533000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1395587000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1395587000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -488924000
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 906663000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 906663000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 906663000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.363

Kredi Hesaplama