FİNANS

alarko gmyo - algyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 468.475.851,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 211.217.070,00
 • Finansal Yatırımlar 37.609.284,00
 • Ticari Alacaklar 156.231.854,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 155.685.980,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 545.874,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.271.735,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.652.800,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 386.612,00
 • ARA TOPLAM 468.369.355,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 106.496,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.546.061.580,00
 • Finansal Yatırımlar 693.486.780,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 118.156,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.156,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 313.240.966,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.537.525.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 203.336,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.107.651,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.107.651,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 379.691,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.014.537.431,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.399.454,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.276.511,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.901.067,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.776.836,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.383.971,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.392.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.911.262,00
 • Diğer Borçlar 16.443.815,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.443.815,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 88.767,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.196,00
 • ARA TOPLAM 50.399.454,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.058.519,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 113.445.877,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.581.453,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.031.189,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.031.189,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 168.457.973,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.846.079.458,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.846.079.458,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.400.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -21.367.247,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 963.372,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.422.555,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -400.874,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -400.874,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 118.911.864,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 118.911.864,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.176.253,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.794.970.337,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.753.941.111,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.014.537.431,00

Kredi Hesaplama