a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 177.209.699,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.980.796,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 33.486.555,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.486.555,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.590.772,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.567.663,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.023.109,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 73.702.054,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.496.753,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25.022,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.927.747,00
 • ARA TOPLAM 177.209.699,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 107.379.485,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.367,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.367,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 46.478.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.519.370,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.825.174,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.825.174,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 426.043,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 426.043,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.522.726,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.342,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 284.589.184,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.228.956,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.177.988,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.870.580,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.325.751,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.325.751,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.175.827,00
 • Diğer Borçlar 48.953.755,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.336.330,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 617.425,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 320.943,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 714.463,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 594.625,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 594.625,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.024,00
 • ARA TOPLAM 163.228.956,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.926.871,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.801.125,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.643.313,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.130.685,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.482.433,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 192.155.827,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 92.433.357,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 76.790.834,00
 • Ödenmiş Sermaye 90.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.264.781,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.016.481,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.691.635,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.691.635,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -542.357,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 310.061,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.712.497,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 320.113,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.642.523,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 284.589.184,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.