FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

altinyunus cesme - ayces - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 59.186.069,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 40.777.896,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.538.598,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.475.658,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.062.940,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 183.727,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 183.727,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.113.344,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.403.553,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 143.532,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.419,00
 • ARA TOPLAM 59.186.069,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.714.103.041,00
 • Finansal Yatırımlar 42.287,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.697.046.597,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.170.673,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.170.673,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 323.790,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 323.790,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.773.289.110,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.849.565,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.575.722,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.841.047,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.232.878,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.932.683,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.300.195,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.126.571,00
 • Diğer Borçlar 1.667.906,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.667.906,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.072.634,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.173.854,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.173.854,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 37.849.565,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 215.974.104,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.758.364,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.758.364,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.868.725,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.868.725,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 195.347.015,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 253.823.669,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.519.465.441,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.519.465.441,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.436.251.578,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.436.251.578,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.691.583,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.598.581,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.432.282,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.773.289.110,00

Kredi Hesaplama