FİNANS

altinyunus cesme - ayces - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 42.492.873,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.698.465,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.732.661,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 97.404,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.635.257,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 357.698,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 242.221,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 115.477,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.520.980,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 690.514,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.791.916,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.700.639,00
 • ARA TOPLAM 42.492.873,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.707.217.327,00
 • Finansal Yatırımlar 42.287,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.691.057.060,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.220.714,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.220.714,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 323.790,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 323.790,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.749.710.200,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.454.811,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.583.678,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.690.932,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.839.109,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.389.577,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.449.532,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 963.411,00
 • Diğer Borçlar 897.188,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 897.188,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.756.692,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.414.733,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.414.733,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 32.454.811,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 215.812.508,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.913.456,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.913.456,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.095.484,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.095.484,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 195.803.568,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 248.267.319,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.501.442.881,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.501.442.881,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.450.951.164,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.450.951.164,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.281.861,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 8.624.046,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.684.671,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.749.710.200,00

Kredi Hesaplama