FİNANS

ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 258.089.563,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 87.776.321,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 84.765.666,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.825.173,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 80.940.493,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 19.123.521,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.975,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.101.546,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.363.387,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.928.928,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.158.322,00
 • ARA TOPLAM 258.089.563,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.307.249.144,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 106.494.355,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 106.494.355,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.952.896.687,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.368.038,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 906.103,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 753.879,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 753.879,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.469.422,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.565.338.707,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 675.163.847,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 231.836.782,00
 • - Banka Kredileri 221.374.906,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 326.464.079,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 53.951.170,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 53.951.170,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.260.057,00
 • Diğer Borçlar 46.181.122,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.333.341,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.847.781,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.816.307,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.403.031,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 909.906,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 909.906,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.323.329,00
 • ARA TOPLAM 675.163.847,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.927.695.381,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.863.611.254,00
 • Banka Kredileri 1.847.616.282,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.994.972,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.410,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.995.173,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.891.429,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.891.429,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.752.115,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.602.859.228,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 962.479.479,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 869.725.585,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.347.990,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.347.990,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.466.307,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 626.738.726,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 626.738.726,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.893.619,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -142.229.998,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.243.034,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 92.753.894,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.565.338.707,00