FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bms birlesik metal - bmstl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 517.910.749,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.938.846,00
 • Finansal Yatırımlar 68.459.548,00
 • Ticari Alacaklar 141.196.542,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 141.196.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.999.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 213.708,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.786.279,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 224.408.944,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.278.026,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 793.525,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.835.331,00
 • ARA TOPLAM 517.910.749,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 527.086.147,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.069,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.975.036,00
 • Maddi Duran Varlıklar 462.928.761,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.211.176,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.498.606,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.498.606,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.187.644,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.044.996.896,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 340.838.070,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 191.685.425,00
 • - Banka Kredileri 191.476.714,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 60.172.949,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.456.441,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 65.314.665,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.314.665,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.431.965,00
 • Diğer Borçlar 5.636.889,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.636.889,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.596.420,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 793.525,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.206.232,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.944.870,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 261.362,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 340.838.070,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.692.318,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 68.660.179,00
 • Banka Kredileri 60.037.070,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.623.109,00
 • Ticari Borçlar 143.231,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.231,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.859.523,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.859.523,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.029.385,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 428.530.388,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 616.466.508,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 616.466.508,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.525.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 97.731.482,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 323.003.529,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 94.454.099,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -105.395,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 228.549.430,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.172.345,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 144.346.078,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 14.339.432,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.044.996.896,00