FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

birko mensucat - brko - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 47.621.700,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 85.844,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 19.930.731,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.803.631,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.127.100,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.401.026,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.965.370,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 435.656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.387.246,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.657.349,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.447,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 158.057,00
 • ARA TOPLAM 47.621.700,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 464.502.295,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48.495.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 363.048.754,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.921.269,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 509.751,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 512.123.995,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.852.397,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.464.808,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.742.752,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.766.307,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 118.855,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.647.452,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.428.874,00
 • Diğer Borçlar 19.334.732,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.018.175,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.316.557,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.440.846,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 395.993,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.278.085,00
 • ARA TOPLAM 74.852.397,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.215.877,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 153.256,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 153.256,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 145.369,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.917.252,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 81.068.274,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 431.055.721,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 431.055.721,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 720.710,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 333.929.446,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.901.497,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.662.154,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -130.394.886,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 79.236.800,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 512.123.995,00