FİNANS

burcelik - burce - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 58.795.404,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.300.354,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.025.515,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.006.453,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.019.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 460.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 460.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 21.073.144,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.625.116,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.227,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.051,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 307.584,00
 • ARA TOPLAM 58.795.404,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 107.703.458,00
 • Finansal Yatırımlar 31.686,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 656,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 101.444.678,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.997.967,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 157.518,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 157.518,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 166.498.862,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.678.719,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.341.866,00
 • - Banka Kredileri 17.312.109,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.052.154,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41.939,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.933.583,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.884,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.928.699,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.984.346,00
 • Diğer Borçlar 363.391,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 363.391,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.775.381,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.083.024,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.083.024,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 144.974,00
 • ARA TOPLAM 62.678.719,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.609.161,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.600.039,00
 • Banka Kredileri 11.563.341,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.698,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 82.800,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.389.352,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.389.352,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.536.970,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 91.287.880,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 75.210.982,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.762.908,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 151.363,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 207.091,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 76.201.580,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 76.201.580,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.777.972,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.325,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 26.325,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.545.104,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.883.619,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 91.064,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.448.074,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 166.498.862,00

Kredi Hesaplama