FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

burcelik - burce - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 352.105.270,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 77.468.327,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 82.463.862,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 738,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.463.124,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.177.938,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.177.938,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 107.608.949,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.034.769,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 107.581,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.243.844,00
 • ARA TOPLAM 352.105.270,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 428.724.117,00
 • Finansal Yatırımlar 132.848,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 656,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 410.197.451,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.206.787,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 186.375,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 186.375,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 780.829.387,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 343.660.279,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.936.749,00
 • - Banka Kredileri 30.447.230,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.948.364,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.137.264,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.257,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.136.007,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.424.989,00
 • Diğer Borçlar 2.501.346,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.501.346,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 208.468.669,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.131.776,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.574.938,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.543.622,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.031.316,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 536.184,00
 • ARA TOPLAM 343.660.279,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 97.092.582,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.464.327,00
 • Banka Kredileri 16.397.293,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 67.034,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.662,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.498.657,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.498.657,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 69.084.936,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 440.752.861,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 340.076.526,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 325.115.201,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 151.363,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 207.091,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 280.972.881,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 280.972.881,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.424.594,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 122.341,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 122.341,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.978.379,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.672.636,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.586.510,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 14.961.325,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 780.829.387,00

Kredi Hesaplama