FİNANS

burcelik - burce - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 121.628.138,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.915.267,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.809.081,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.623,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.802.458,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.529.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.529.448,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 53.167.700,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.737.060,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 386,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 469.196,00
 • ARA TOPLAM 121.628.138,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 113.177.976,00
 • Finansal Yatırımlar 127.006,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 656,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 103.520.608,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.634.071,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 865.225,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 865.225,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 234.806.114,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.844.121,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.863.918,00
 • - Banka Kredileri 27.522.928,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.821.885,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 28.803.740,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.504,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.788.236,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.062.909,00
 • Diğer Borçlar 1.114.632,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.114.632,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.935.176,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 413.154,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.626.968,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.626.968,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 201.739,00
 • ARA TOPLAM 112.844.121,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.410.694,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.089.587,00
 • Banka Kredileri 16.588.087,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 65.849,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.980.313,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.980.313,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.274.945,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 149.254.815,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 85.551.299,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 81.079.852,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 151.363,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 207.091,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 76.520.914,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 76.520.914,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.378.175,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 116.102,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 116.102,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.545.104,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.538.632,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.653.910,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.471.447,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 234.806.114,00

Kredi Hesaplama