FİNANS

burcelik - burce - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 153.348.210,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 47.803.044,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 34.909.235,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.909.235,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.886.113,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.886.113,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.377.235,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.490.935,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 152.844,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.728.804,00
 • ARA TOPLAM 153.348.210,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 410.336.459,00
 • Finansal Yatırımlar 187.899,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 656,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 656,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 398.020.073,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.275.192,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 842.501,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 842.501,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 563.684.669,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.062.642,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.365.924,00
 • - Banka Kredileri 19.743.048,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.221.231,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.781,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 41.872.075,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.835,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.819.240,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.849.132,00
 • Diğer Borçlar 2.594.130,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.594.130,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.791.783,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.597.589,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.597.589,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.770.778,00
 • ARA TOPLAM 129.062.642,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.877.788,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.831.400,00
 • Banka Kredileri 11.490.134,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 57.373,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.234.482,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.234.482,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 37.754.533,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 211.940.430,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 351.744.239,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 343.108.318,00
 • Ödenmiş Sermaye 8.424.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 151.363,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 207.091,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 315.500.898,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 315.500.898,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.770.591,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 173.951,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 173.951,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.978.379,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.971.908,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 29.644.544,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.635.921,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 563.684.669,00

Kredi Hesaplama