FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cemas dokum - cemas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.443.722.713,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 532.497.237,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 541.160.578,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 196.483,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 540.964.095,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 51.674.980,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 44.531.799,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.143.181,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 279.806.807,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.391.485,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.753.751,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.437.875,00
 • ARA TOPLAM 1.443.722.713,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.594.282.484,00
 • Finansal Yatırımlar 405.168.566,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.572.638,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.572.254,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 384,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 278.087.993,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.021.821,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.554.913.208,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.554.913.208,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.889.474,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.889.474,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.301.313,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.301.313,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 128.327.471,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.038.005.197,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 626.841.780,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 79.327.274,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 227.848.275,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.365.278,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 209.482.997,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.943.013,00
 • Diğer Borçlar 241.246.487,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 241.237.273,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.214,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.684.708,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 771.147,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.167.315,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.036.203,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.131.112,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.853.561,00
 • ARA TOPLAM 626.841.780,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.975.138,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.061.155,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.913.983,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.913.983,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 654.816.918,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.383.188.279,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.325.791.019,00
 • Ödenmiş Sermaye 791.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.073.971.284,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 141.706.414,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 235.752.626,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 230.523.158,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 39.681.750,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81.037.954,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 85.598.305,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.421.308,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.687.533.730,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -347.564.837,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 57.397.260,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.038.005.197,00