FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cw enerji - cwene - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.561.021.433,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 388.972.277,00
 • Finansal Yatırımlar 18.892.317,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.630.134.538,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.630.134.538,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.680.348,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 544.319,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.136.029,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.025.978.365,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.111.914.704,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 366.448.884,00
 • ARA TOPLAM 5.561.021.433,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.619.657.109,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 642.101,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 642.101,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.634.353.217,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.702.199.489,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 152.755.880,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 163.694.906,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.180.678.542,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.594.870.056,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 76.259.391,00
 • - Banka Kredileri 76.259.391,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 683.557.845,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 296.878.358,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 457.514.155,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 457.514.155,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 39.965.206,00
 • Diğer Borçlar 1.556.378.234,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.306.027.422,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 250.350.812,00
 • Türev Araçlar 1.538.442,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.764.823.818,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.876.912,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.566.137,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.310.775,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.956.053,00
 • ARA TOPLAM 4.594.870.056,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.681.420.471,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.607.001.240,00
 • Banka Kredileri 618.736.429,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 950.722.178,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.163.324,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.255.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.255.907,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.276.290.527,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.904.388.015,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.904.388.015,00
 • Ödenmiş Sermaye 123.750.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 589.678.848,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.200.443.262,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -13.228.743,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -13.228.743,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.228.743,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.726.997,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -19.726.997,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.515.529,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.816.986.308,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 121.969.808,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.180.678.542,00