FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

doganlar mobilya - dgnmo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.926.806.733,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 240.373.617,00
 • Finansal Yatırımlar 499.355,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 912.542.388,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.192.711,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 909.349.677,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 160.540.767,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.844.872,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 154.695.895,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.981.166.307,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 594.257.378,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.031.784,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 35.395.137,00
 • ARA TOPLAM 3.926.806.733,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.363.589.311,00
 • Finansal Yatırımlar 102.733.135,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 71.321.095,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 71.321.095,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.106.256.744,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 262.700.387,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.290.396.044,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.848.594.214,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 777.194.893,00
 • - Banka Kredileri 603.234.418,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 979.748.390,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.723.888.035,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.723.888.035,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 173.294.988,00
 • Diğer Borçlar 55.327.234,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 89.940,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.237.294,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.064.107.211,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 74.895.820,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 43.180.528,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 31.715.292,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 137.643,00
 • ARA TOPLAM 4.848.594.214,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 930.227.574,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 631.931.634,00
 • Banka Kredileri 292.619.242,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 339.312.392,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 14.958.941,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 75.841.437,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 70.911.504,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.929.933,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 207.495.562,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.778.821.788,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.511.574.256,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.511.527.095,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.292.392.798,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 189.544.815,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 51.291.907,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.268.261,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.268.261,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -61.719.674,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -342.716.750,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -13.116.146,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -329.600.604,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.244.734,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.493.376.723,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -179.474,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 47.161,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.290.396.044,00