FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 50.649.588.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.615.772.000,00
 • Finansal Yatırımlar 16.550.082.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.399.129.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.963.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.377.166.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 3.032.322.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 3.030.976.000,00
 • Diğer Alacaklar 353.301.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 353.301.000,00
 • Türev Araçlar 193.898.000,00
 • Stoklar 7.725.141.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.767.499.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.725.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 879.737.000,00
 • ARA TOPLAM 50.649.588.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 33.155.978.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.513.368.000,00
 • Ticari Alacaklar 21.132.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.132.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 116.692.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.378.690.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.351.645.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.202.262.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.861.033.000,00
 • - Şerefiye 1.186.421.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.674.612.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 647.890.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.044.965.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 138.563.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 83.805.566.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.909.607.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.219.731.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.107.374.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.917.015.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.028.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.907.987.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 354.688.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 386.566.000,00
 • Diğer Borçlar 269.842.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 269.842.000,00
 • Türev Araçlar 16.458.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 814.924.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 362.879.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.453.813.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 157.286.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.296.527.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.317.000,00
 • ARA TOPLAM 24.909.607.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.186.092.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.297.239.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 157.704.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 10.035.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 56.136.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 546.189.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 533.057.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13.132.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.118.789.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 33.095.699.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 50.709.867.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.258.107.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 32.850.279.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 216.833.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.413.415.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -95.519.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -90.854.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -90.854.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.561.704.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.071.106.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -509.402.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.121.309.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.225.311.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 232.125.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.451.760.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 83.805.566.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 13.653.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları 0,00