FİNANS

dogan holding - dohol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 30.042.260.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.049.564.000,00
 • Finansal Yatırımlar 10.044.176.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.097.396.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.329.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.084.067.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.839.487.000,00
 • Diğer Alacaklar 214.417.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 214.417.000,00
 • Türev Araçlar 117.676.000,00
 • Stoklar 4.301.636.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.005.998.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.116.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 292.377.000,00
 • ARA TOPLAM 30.042.260.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.189.313.000,00
 • Finansal Yatırımlar 918.457.000,00
 • Ticari Alacaklar 12.825.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.825.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 70.820.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 562.039.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.640.995.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.250.421.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.874.905.000,00
 • - Şerefiye 437.023.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.437.882.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 176.122.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 889.666.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 84.100.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 42.231.573.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.850.734.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.023.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.278.708.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.984.116.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.479.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.978.637.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 234.605.000,00
 • Diğer Borçlar 163.766.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 163.766.000,00
 • Türev Araçlar 9.988.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 469.551.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 220.230.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.247.677.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 95.456.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.152.221.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.834.000,00
 • ARA TOPLAM 14.850.734.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.876.571.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.598.933.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 95.710.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 6.090.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.882.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 331.480.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 323.510.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.970.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 644.196.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.727.305.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.504.268.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 20.217.048.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.616.938.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 143.526.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 35.159.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -143.451.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -139.410.000,00
 • Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları -139.410.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.731.181.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 4.040.005.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -308.824.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.867.062.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.302.756.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.014.410.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.287.220.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 42.231.573.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 8.286.000,00

Kredi Hesaplama