FİNANS

eczacibasi ilac - ecilc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.131.581.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.324.443.000,00
 • Finansal Yatırımlar 304.757.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 304.757.000,00
 • Ticari Alacaklar 309.225.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.491.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 304.734.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.259.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.197.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62.000,00
 • Türev Araçlar 972.000,00
 • Stoklar 161.858.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.225.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.813.000,00
 • ARA TOPLAM 2.131.581.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.619.667.000,00
 • Finansal Yatırımlar 5.877.079.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 175.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 159.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 299.966.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 340.896.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.522.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.304.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.440.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.683.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.323.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.751.248.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 696.522.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 178.408.000,00
 • - Banka Kredileri 163.912.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.707.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 351.880.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.236.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 337.644.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.698.000,00
 • Diğer Borçlar 16.181.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.181.000,00
 • Türev Araçlar 7.061.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.722.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39.603.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.450.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.491.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 959.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 312.000,00
 • ARA TOPLAM 696.522.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 313.451.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.302.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.327.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.578.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.593.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.593.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 277.978.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.009.973.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.741.275.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.741.173.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 685.260.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 105.777.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.302.216.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.302.216.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.056.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.912.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.010.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 37.902.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 295.070.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 799.263.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 505.675.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 102.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.751.248.000,00

Kredi Hesaplama