FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eczacibasi ilac - ecilc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.541.702.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.612.229.000,00
 • Finansal Yatırımlar 194.559.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 194.559.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.355.484.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.127.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.325.357.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.747.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.747.000,00
 • Türev Araçlar 10.772.000,00
 • Stoklar 1.273.081.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 53.741.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 37.089.000,00
 • ARA TOPLAM 4.541.702.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.682.540.000,00
 • Finansal Yatırımlar 11.715.480.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 136.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 267.171.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.195.641.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.174.264.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 800.386.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.904.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 220.838.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 224.308.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 25.224.242.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.633.652.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 857.086.000,00
 • - Banka Kredileri 828.025.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.352.554.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 103.167.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.249.387.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.118.000,00
 • Diğer Borçlar 191.914.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 191.914.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.295.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 55.292.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 140.405.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.075.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 70.330.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 988.000,00
 • ARA TOPLAM 2.633.652.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.026.937.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.958.875.000,00
 • Banka Kredileri 1.905.039.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 46.158.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.982.041.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.660.589.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.563.653.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.561.736.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 685.260.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 105.777.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.007.850.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -43.962.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -43.962.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 68.349.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.010.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 58.339.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 612.129.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.020.409.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 61.962.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.917.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 25.224.242.000,00