FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

eczacibasi ilac - ecilc - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.056.497.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.500.128.000,00
 • Finansal Yatırımlar 296.898.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 296.898.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.122.778.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.719.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.028.059.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.559.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.559.000,00
 • Türev Araçlar 5.545.000,00
 • Stoklar 1.718.326.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 117.124.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 102.420.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 154.719.000,00
 • ARA TOPLAM 7.056.497.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 44.517.934.000,00
 • Finansal Yatırımlar 23.494.840.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 136.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 296.898.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 937.451.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.353.818.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.492.654.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.602.767.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.239.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.264.363.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 145.321.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 51.574.431.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.535.933.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 727.617.000,00
 • - Banka Kredileri 681.171.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 921.085.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.528.029.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 123.428.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.404.601.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 61.054.000,00
 • Diğer Borçlar 581.915.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 328.073.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 253.842.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 382.328.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40.978.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 291.451.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 120.991.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 170.460.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.476.000,00
 • ARA TOPLAM 4.535.933.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.501.542.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.039.365.000,00
 • Banka Kredileri 1.953.406.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 83.461.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 95.530.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 95.530.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.366.647.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.037.475.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 40.536.956.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.534.391.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 685.260.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 10.311.669.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.619.280.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.025.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.025.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 242.410.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.982.860.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.242.096.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 450.816.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.565.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 51.574.431.000,00