FİNANS

eczacibasi ilac - ecilc - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.987.385.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.290.638.000,00
 • Finansal Yatırımlar 240.549.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 240.549.000,00
 • Ticari Alacaklar 250.747.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.326.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 246.421.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 426.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 374.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.000,00
 • Türev Araçlar 3.856.000,00
 • Stoklar 188.054.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.240.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.347.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.528.000,00
 • ARA TOPLAM 1.987.385.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.593.860.000,00
 • Finansal Yatırımlar 5.874.116.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 212.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 196.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 275.891.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 342.011.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.991.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.699.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.050.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.146.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.366.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.581.245.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 703.053.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 197.239.000,00
 • - Banka Kredileri 182.876.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 316.306.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.290.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 306.016.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.068.000,00
 • Diğer Borçlar 13.919.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.919.000,00
 • Türev Araçlar 1.979.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 22.384.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 44.829.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.959.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.041.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 329.000,00
 • ARA TOPLAM 703.053.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 314.521.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.165.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.746.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.378.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.378.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 277.978.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.017.574.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.563.671.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.563.594.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 685.260.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 105.777.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.302.216.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.302.216.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.056.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.839.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.010.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 31.829.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 295.070.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 799.263.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 334.169.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 77.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.581.245.000,00

Kredi Hesaplama