FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

egeplast - eplas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 724.058.547,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 169.638.399,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 201.216.633,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.619.271,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 199.597.362,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.490.911,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 77.007.518,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.483.393,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 225.832.753,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.288.514,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 47.176,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 28.544.161,00
 • ARA TOPLAM 724.058.547,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.823.396.745,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 71.377.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 71.328.081,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.765,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 165.174.793,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.441.127.255,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 617.941,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.816.612,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.816.612,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.547.455.292,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 597.560.398,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.251.818,00
 • - Banka Kredileri 14.251.818,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.348.641,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 794.384,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 56.653.069,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.653.069,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.295.321,00
 • Diğer Borçlar 136.021.473,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 123.193.809,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.827.664,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 321.577.767,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.593.421,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 25.818.888,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.603.847,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22.215.041,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 597.560.398,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.995.361,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.072.793,00
 • Banka Kredileri 6.048.511,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.282,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 845.657,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.018.763,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 66.016.919,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.016.919,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 141.041.229,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 814.555.759,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.732.899.533,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.698.545.821,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.825.601,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 914.777.750,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 271.623.729,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 782.994.541,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 782.994.541,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.347.413,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.256.370,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -5.256.370,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.730.786,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -346.333.078,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 24.182.862,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 34.353.712,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.547.455.292,00