FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

egeplast - eplas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 437.353.827,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 102.952.840,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 122.117.539,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 982.729,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 121.134.810,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.242.704,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 46.735.543,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.507.161,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 135.077.470,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.611.310,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.631,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.323.333,00
 • ARA TOPLAM 437.353.827,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.014.150.361,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.318.918,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.288.716,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.202,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.243.895,00
 • Maddi Duran Varlıklar 843.848.968,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 254.020,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.691.380,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.691.380,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.451.504.188,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 355.454.211,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.649.369,00
 • - Banka Kredileri 8.649.369,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.280.547,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 482.108,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.382.513,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.382.513,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.034.396,00
 • Diğer Borçlar 82.550.867,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 74.765.811,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.785.056,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 187.961.498,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.925.645,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.669.376,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.187.160,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.482.216,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 355.454.211,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.793.975,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.685.553,00
 • Banka Kredileri 3.670.816,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.737,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 513.226,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 833.359,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 40.065.394,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 40.065.394,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.696.443,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 463.248.186,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 988.256.002,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 971.892.656,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.825.601,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.174.399,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 608.612.701,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 608.612.701,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.042.819,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.793.997,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.793.997,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.759.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.976.986,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 38.202.341,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.363.346,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.451.504.188,00

Kredi Hesaplama