FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ford otosan - froto - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 135.947.303.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.019.168.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 58.679.010.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.950.848.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.728.162.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.741.971.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.484.760.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 257.211.000,00
 • Türev Araçlar 11.747.000,00
 • Stoklar 35.877.036.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.383.571.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 92.129.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.311.540.000,00
 • ARA TOPLAM 135.947.303.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 129.258.007.000,00
 • Finansal Yatırımlar 327.597.000,00
 • Ticari Alacaklar 14.566.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.566.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.688.032.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.688.032.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 436.087.000,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 66.118.496.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.208.024.000,00
 • - Şerefiye 875.853.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.332.171.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.381.982.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.751.250.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 265.205.310.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.446.584.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.869.203.000,00
 • - Banka Kredileri 19.869.203.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.950.302.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 312.610.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 67.258.848.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.488.975.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.769.873.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.359.477.000,00
 • Diğer Borçlar 2.782.890.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.055.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.778.835.000,00
 • Türev Araçlar 22.200.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.697.238.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 88.681.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.417.745.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.417.745.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 117.446.584.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.844.572.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 49.376.509.000,00
 • Banka Kredileri 37.090.356.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 840.725.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 89.615.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.184.112.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.925.315.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.342.173.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.583.142.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.269.021.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 175.291.156.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 89.914.154.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 89.914.154.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.910.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.750.647.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.837.844.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.837.844.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.837.844.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.861.700.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.524.016.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -22.467.449.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 129.765.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.768.566.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.770.535.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.973.032.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 265.205.310.000,00