FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.256.157.790,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.914.006,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 748.547.612,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 149.038.216,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 599.509.396,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.094.181,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.094.181,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 311.886.275,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 121.747.161,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.476.327,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.016.469,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.952.086,00
 • ARA TOPLAM 1.256.157.790,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 664.094.011,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 205.804,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 205.804,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 526.019.558,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar -278.917.242,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.524.796,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.779,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 621.488,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 621.488,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.486.218,00
 • Diğer Duran Varlıklar 8.712.140,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.920.251.801,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.136.899.815,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.245.785,00
 • - Banka Kredileri 56.245.785,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 300.485.346,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 551.524.312,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 551.524.312,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.767.201,00
 • Diğer Borçlar 100.480.707,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 93.145.257,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.335.450,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 65.145.751,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.819.169,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.106.079,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.198.014,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.908.065,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.429.689,00
 • ARA TOPLAM 1.136.899.815,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 70.883.680,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.286.770,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.463.540,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.133.370,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.133.370,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.207.783.495,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 712.468.306,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 718.929.643,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 686.174.593,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 289.980.429,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.764.729,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.764.729,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.764.729,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.157.778,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 91.157.778,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.552.844,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -727.099.389,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 289.928.117,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -6.461.337,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.920.251.801,00