FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 557.190.308,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 57.232.660,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 214.380.899,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 190.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 214.189.997,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.448,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 234.605.266,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 37.425.360,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.523.675,00
 • ARA TOPLAM 557.190.308,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 312.257.863,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 191.304,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.304,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 257.324.121,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 671.791,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 671.791,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.112.876,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.112.876,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.957.771,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 869.448.171,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 458.972.181,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 28.630.411,00
 • - Banka Kredileri 28.630.411,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 118.726.218,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 221.943.604,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 139.239,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 221.804.365,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.369.442,00
 • Diğer Borçlar 18.407.668,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.407.668,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 45.363.253,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 536.911,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.994.674,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.589.827,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.404.847,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 458.972.181,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.267.162,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.229.034,00
 • Banka Kredileri 17.229.034,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.463.540,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.574.588,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.574.588,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 521.239.343,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 348.208.828,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 347.921.883,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 128.165.922,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 128.165.922,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.021.631,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.472.739,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -6.472.739,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.500.438,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 50.089.026,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 39.142.486,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 286.945,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 869.448.171,00

Kredi Hesaplama