FİNANS

gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 473.215.318,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 67.708.929,00
 • Finansal Yatırımlar 13.700,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 13.700,00
 • Ticari Alacaklar 134.946.300,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 179.130,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 134.767.170,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.448,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 222.841.154,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.438.075,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 216.951,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.027.761,00
 • ARA TOPLAM 473.215.318,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 281.977.173,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 212.928,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 212.928,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 230.899.470,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 653.628,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 653.628,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.791.643,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 17.791.643,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.405.139,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 755.192.491,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 347.386.040,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.323.585,00
 • - Banka Kredileri 58.323.585,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 81.476.399,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 105.291.148,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 172.715,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 105.118.433,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.212.697,00
 • Diğer Borçlar 19.069.076,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.069.076,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 61.950.983,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.192.735,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.869.417,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.464.570,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.404.847,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 347.386.040,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.963.955,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.037.446,00
 • Banka Kredileri 44.037.446,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 31.463.540,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.462.969,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.462.969,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 431.349.995,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 323.842.496,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 323.446.280,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 131.772.275,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 131.772.275,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.415.278,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.997.022,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -20.997.022,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.500.438,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 50.089.026,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 25.584.813,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 396.216,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 755.192.491,00

Kredi Hesaplama