FİNANS

gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 252.145.552,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 32.157.619,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 98.151.865,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 618.644,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 97.533.221,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 62.497,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 62.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 108.339.594,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.840.792,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.725.202,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.867.983,00
 • ARA TOPLAM 252.145.552,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 126.262.516,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.585,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.585,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 92.639.781,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 217.873,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 217.873,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.842.647,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.842.647,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.513.265,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 378.408.068,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.946.067,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.472.844,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 59.897.433,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.145.629,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.145.629,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.740.548,00
 • Diğer Borçlar 1.709.408,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.709.408,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.094.596,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.843.056,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.042.553,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.127.833,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 914.720,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 168.946.067,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.336.551,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.799.446,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 19.051.500,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.485.605,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.485.605,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 238.282.618,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 140.125.450,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 140.950.135,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.724.633,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.724.633,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -544.876,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -27.823.260,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -27.823.260,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.264.281,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.327.263,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.960.468,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -824.685,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 378.408.068,00

Kredi Hesaplama