FİNANS

gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 349.567.490,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.841.487,00
 • Finansal Yatırımlar 563.194,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 563.194,00
 • Ticari Alacaklar 140.101.268,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 242.956,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 139.858.312,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.784,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.784,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 132.339.034,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.365.870,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 220.893,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.074.960,00
 • ARA TOPLAM 349.567.490,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 155.618.644,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.390,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 84.390,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 110.402.909,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 191.824,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.487.458,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.487.458,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.437.698,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 505.186.134,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 273.895.100,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 58.281.662,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 73.374.902,00
 • Banka Kredileri 58.281.662,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 101.894.573,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 101.894.573,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.424.947,00
 • Diğer Borçlar 1.742.835,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.742.835,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.098.058,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.210.824,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.867.299,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.586.177,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.281.122,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 273.895.100,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.248.739,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.996.394,00
 • Banka Kredileri 57.996.394,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 27.051.500,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.200.845,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.200.845,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 363.143.839,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 142.042.295,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 142.875.446,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 47.496.750,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.425.821,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.425.821,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -843.688,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -20.374.093,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -20.374.093,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.264.281,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.319.713,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.742.974,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -833.151,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 505.186.134,00

Kredi Hesaplama