FİNANS

galatasaray sportif - gsray - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 458.249.285,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.550.453,00
 • Finansal Yatırımlar 1.604.475,00
 • Ticari Alacaklar 135.482.961,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 135.482.961,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 135.544.833,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 109.269.959,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.274.874,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 62.629.999,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.763.570,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.315.063,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.357.931,00
 • ARA TOPLAM 458.249.285,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.593.253.967,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.845.770,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.845.770,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.944.158.269,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.943.766.610,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 391.659,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.900.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.363.319,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 258.399.507,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 291.710.206,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.953.390,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.222.632,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.051.503.252,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.594.022.426,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 495.440.846,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 330.227.095,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 330.227.095,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 417.622.438,00
 • Diğer Borçlar 26.672.839,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.615.732,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.057.107,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.960.005,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 97.111.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.902.465,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 92.208.983,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 114.767.253,00
 • ARA TOPLAM 1.594.022.426,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.591.727.642,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.216.751.259,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 92.409.975,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.409.975,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.189.529,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.189.529,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 135.719.641,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.185.750.068,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.134.246.816,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.134.071.437,00
 • Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.164.118,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.164.118,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.164.118,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.754.526.533,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -377.485.679,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -175.379,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.051.503.252,00

Kredi Hesaplama