FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

galatasaray sportif - gsray - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.829.608.591,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 102.599.968,00
 • Finansal Yatırımlar 9.687.019,00
 • Ticari Alacaklar 705.374.223,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 705.374.223,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.266.569.753,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.256.689.965,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.879.788,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 328.016.391,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 365.590.931,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.043.828,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.726.478,00
 • ARA TOPLAM 2.829.608.591,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.510.796.710,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 26.194.531,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.194.531,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.358.156.477,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.356.910.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.245.491,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 42.705.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 75.914.677,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.779.893.711,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.779.893.711,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 197.273.350,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.178.734,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.303.359,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.340.405.301,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.427.941.757,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 209.019.327,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 646.675.348,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.713.316,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.165.103.209,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.165.103.209,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 823.904.289,00
 • Diğer Borçlar 608.789.850,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 592.194.094,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.595.756,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 775.308.896,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.587.458,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.376.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.028.843,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.347.157,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 148.177.380,00
 • ARA TOPLAM 5.427.941.757,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.424.601.258,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.701.233.554,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.065.244.320,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.065.244.320,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 31.829.462,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.657.791,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.657.791,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 68.373.117,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.852.543.015,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.512.137.714,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.511.786.240,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.080.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 445.808.919,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.628.203,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -12.628.203,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.628.203,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.614.102,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.085.685.574,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 34.276.837,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -351.474,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.340.405.301,00

Kredi Hesaplama