FİNANS

galatasaray sportif - gsray - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 782.800.132,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.589.889,00
 • Finansal Yatırımlar 1.581.839,00
 • Ticari Alacaklar 342.381.875,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 342.381.875,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 127.618.875,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 120.863.105,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.755.770,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 111.220.632,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 131.152.270,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 52.254.752,00
 • ARA TOPLAM 782.800.132,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.147.471.065,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 16.895.072,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.895.072,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.099.061.609,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.098.202.471,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 859.138,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.900.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.563.080,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 707.997.217,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.042.195,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 243.270.415,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 243.270.415,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 6.355.600,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.930.271.197,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.579.336.248,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 342.250.656,00
 • - Banka Kredileri 334.294.012,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 774.155.463,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 774.155.463,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 616.738.058,00
 • Diğer Borçlar 159.556.453,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.008.062,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 123.548.391,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.819.458,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 110.357.818,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.027.384,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 103.330.434,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 186.772.252,00
 • ARA TOPLAM 2.579.336.248,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.741.073.938,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.345.862.334,00
 • Banka Kredileri 2.330.313.490,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.548.844,00
 • Ticari Borçlar 141.940.260,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 141.940.260,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.170.416,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.170.416,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 121.715.906,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.320.410.186,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.390.138.989,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.389.900.098,00
 • Ödenmiş Sermaye 540.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 437.030.587,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.679.936,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.679.936,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.679.936,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.246.627,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.132.012.212,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -254.312.843,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -238.891,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.930.271.197,00

Kredi Hesaplama