FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

galatasaray sportif - gsray - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.374.039.351,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 309.666.036,00
 • Finansal Yatırımlar 9.687.019,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.039.050.415,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.039.050.415,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.296.933.247,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.286.922.718,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.010.529,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 414.889.465,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 252.917.978,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.895.191,00
 • ARA TOPLAM 3.374.039.351,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.807.572.978,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.246.283,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.246.283,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.746.841.496,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.745.579.540,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.261.956,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 34.155.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 79.235.649,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.839.460,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.701.839.460,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 188.547.322,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.705.560,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.556.692,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.181.612.329,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.350.278.219,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 133.171.732,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 697.006.784,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.564.407,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.211.365.989,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.211.365.989,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 449.358.234,00
 • Diğer Borçlar 866.945.394,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 858.402.831,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.542.563,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 567.140.540,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 777.826,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 44.123.241,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.997.359,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.125.882,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 380.388.479,00
 • ARA TOPLAM 5.350.278.219,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.775.735.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.540.517.574,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 949.051.260,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 949.051.260,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 677.774.834,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.627.392,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.627.392,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 62.028.935,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.126.014.216,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -944.401.887,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -944.047.415,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.080.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.827.679,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 445.808.919,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18.597.805,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -18.597.805,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.597.805,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.614.102,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.085.685.574,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 607.985.264,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -354.472,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.181.612.329,00