hurriyet gzt. - hurgz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 281.295.916,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.515.086,00
 • Finansal Yatırımlar 104.010,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 104.010,00
 • Ticari Alacaklar 181.572.703,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.568.831,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.003.872,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.547.804,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 60.550.082,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 997.722,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.977.345,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.388.223,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.190.745,00
 • ARA TOPLAM 281.295.916,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 607.710.834,00
 • Finansal Yatırımlar 313.923,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.550.663,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.550.663,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.669.321,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 133.059.650,00
 • Maddi Duran Varlıklar 448.597.504,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 448.597.504,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.232.449,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.232.449,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.731.914,00
 • Diğer Duran Varlıklar 555.410,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 889.006.750,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.646.670,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.000.889,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.624.471,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.928.635,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.551.361,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.377.274,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.710.683,00
 • Diğer Borçlar 7.332.240,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.332.240,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.216.429,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 78.434,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.259.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.952.586,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.307.193,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.495.110,00
 • ARA TOPLAM 151.646.670,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.458.917,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.634.432,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 572.040,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.068.858,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 53.260.897,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.260.897,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.494.730,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 246.105.587,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 642.901.163,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 643.778.405,00
 • Ödenmiş Sermaye 592.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 77.198.813,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.944,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 271.106.611,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 271.106.611,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.594.600,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 82.023.381,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 82.023.381,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.176.268,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -467.047.129,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -28.756.483,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -877.242,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 889.006.750,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.