FİNANS

ihlas ev aletleri - iheva - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 711.452.985,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.534.805,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 448.585.562,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 91.055.394,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 357.530.168,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.098.428,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.098.428,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 196.618.569,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.454.822,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.171,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.154.628,00
 • ARA TOPLAM 711.452.985,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 343.616.598,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 41.971.858,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.549.208,00
 • Maddi Duran Varlıklar 25.635.846,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.985.281,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 568.191,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.484.329,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.055.069.583,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 162.233.736,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.630.612,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 89.356.254,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.786.995,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.569.259,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.128.340,00
 • Diğer Borçlar 16.428.633,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.123.862,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 304.771,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.645.966,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.504.191,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.741.846,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.956.111,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.785.735,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.797.894,00
 • ARA TOPLAM 162.233.736,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.684.586,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 36.974.217,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.885.835,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.243.748,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.642.087,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.824.534,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 237.918.322,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 817.151.261,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 817.151.261,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -17.317.943,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.735.627,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.381.910,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.666.041,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 5.666.041,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.162.600,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 369.947.790,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 102.004.523,00
 • Diğer Yedekler -2.693.034,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.055.069.583,00

Kredi Hesaplama