FİNANS

ihlas ev aletleri - iheva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 386.195.351,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.898.754,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 220.728.452,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.241.864,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 197.486.588,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.096.208,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.096.208,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 146.344.612,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.879.925,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 110.924,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.136.476,00
 • ARA TOPLAM 386.195.351,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 152.534.349,00
 • Finansal Yatırımlar 7.507.819,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 70.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.865.518,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 43.359.208,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.348.769,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.244.594,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 24.909.027,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.159.411,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 538.729.700,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.885.667,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.702.190,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.657.862,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.316.576,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 24.341.286,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.419.344,00
 • Diğer Borçlar 21.728.647,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.715.614,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.033,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.205.121,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.933.879,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.689.089,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.326.400,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.362.689,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.549.535,00
 • ARA TOPLAM 73.885.667,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.964.596,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.878.127,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.958.754,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.545.023,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.413.731,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.127.715,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.850.263,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 431.879.437,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 431.879.437,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -17.317.943,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.735.627,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.435.387,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.430.651,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.430.651,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.232.981,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.232.981,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.063.214,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.900.393,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 22.979.642,00
 • Diğer Yedekler -2.693.034,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 538.729.700,00

Kredi Hesaplama