FİNANS

ihlas ev aletleri - iheva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 649.282.171,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.342.546,00
 • Finansal Yatırımlar 58.995,00
 • Ticari Alacaklar 439.274.040,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 107.996.363,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 331.277.677,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.473.510,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.473.510,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 172.469.943,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.811.037,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.852.100,00
 • ARA TOPLAM 649.282.171,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 318.490.424,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 35.958.743,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.549.208,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.174.666,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.737.043,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.475.535,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 15.705.343,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 967.772.595,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.001.904,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.767.628,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 83.545.337,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.482.476,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 76.062.861,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.257.343,00
 • Diğer Borçlar 10.079.674,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.908.481,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.171.193,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.440.516,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.770.154,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.580.565,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 980.631,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.599.934,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.560.687,00
 • ARA TOPLAM 165.001.904,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.852.003,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.765.934,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.803.291,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.816.180,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.987.111,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.282.778,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 232.853.907,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 734.918.688,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 734.918.688,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -17.317.943,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.735.627,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.402.157,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.668.726,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 7.668.726,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.385.236,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 383.735.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.624.154,00
 • Diğer Yedekler -2.693.034,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 967.772.595,00

Kredi Hesaplama