FİNANS

ihlas ev aletleri - iheva - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 516.692.808,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 16.112.196,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 336.800.780,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 84.785.552,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 252.015.228,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.768.952,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.768.952,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 150.173.030,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.432.747,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.039,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.393.064,00
 • ARA TOPLAM 516.692.808,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 259.951.604,00
 • Finansal Yatırımlar 5.610.238,00
 • Ticari Alacaklar 47.876.906,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 47.876.906,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 30.158.946,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 90.944.208,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.360.135,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.679.560,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.363.011,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.821.205,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 776.644.412,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 130.021.103,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.248.437,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 67.399.494,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.372.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.027.313,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.172.834,00
 • Diğer Borçlar 27.143.526,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.096.645,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 46.881,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.791.216,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.579.798,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.228.193,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.779.853,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.448.340,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.457.605,00
 • ARA TOPLAM 130.021.103,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.600.955,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.537.643,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.705.746,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.813.251,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.892.495,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.357.566,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 203.622.058,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 573.022.354,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 573.022.354,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -17.317.943,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.735.627,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.524.101,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.322.188,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.322.188,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -569.722,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -569.722,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.354.895,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 157.653.411,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 84.275.871,00
 • Diğer Yedekler -2.693.034,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 776.644.412,00

Kredi Hesaplama