FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

karel elektronik - karel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.018.930.735,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 181.418.923,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.781.709.636,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.990,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.781.683.646,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.256.055,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.256.055,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.320.851.896,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 704.309.173,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 827.343,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.557.709,00
 • ARA TOPLAM 4.018.930.735,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.344.773.696,00
 • Finansal Yatırımlar 24.504.284,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.604,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 376.110.201,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 595.305.395,00
 • - Şerefiye 74.778.281,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 520.527.114,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.288.586,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 146.299.322,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.363.704.431,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.069.285.172,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.486.084.560,00
 • - Banka Kredileri 1.953.808.353,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 499.348.619,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 565.018.240,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 675.165,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 564.343.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 116.610.822,00
 • Diğer Borçlar 84.412.052,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 83.747.176,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 664.876,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 97.627.607,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.425.259,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 78.774.766,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 57.400.811,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.373.955,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.662.256,00
 • ARA TOPLAM 4.069.285.172,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 374.449.172,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 163.292.745,00
 • Banka Kredileri 14.428.458,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 148.864.287,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 155.981.958,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 155.981.958,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.174.469,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.443.734.344,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 919.970.087,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 753.629.729,00
 • Ödenmiş Sermaye 402.942.765,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.454.980,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -75.469.041,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -75.469.041,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -75.469.041,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 116.100.423,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 115.770.155,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 330.268,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.938.957,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 408.439.535,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -117.777.890,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 166.340.358,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.363.704.431,00