FİNANS

luks kadife - luksk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 277.459.542,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.761.035,00
 • Finansal Yatırımlar 26.731.389,00
 • Ticari Alacaklar 131.356.544,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38.138.184,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 93.218.360,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.014.609,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.009.609,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 66.122.667,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.064.150,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 208.841,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.200.307,00
 • ARA TOPLAM 277.459.542,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 409.757.421,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 189.770.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 216.745.462,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.393,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.393,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 687.216.963,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 198.499.438,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 90.567.094,00
 • - Banka Kredileri 90.567.094,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.089.765,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 444.754,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.429.496,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.849.546,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.579.950,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.696.716,00
 • Diğer Borçlar 2.887.433,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.120,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.886.313,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.542.810,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.404.058,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.871.044,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.584.227,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 286.817,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.011.022,00
 • ARA TOPLAM 198.499.438,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 134.851.716,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 77.342.305,00
 • Banka Kredileri 74.688.493,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.653.812,00
 • Ticari Borçlar 1.199,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.199,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 64,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.887.224,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.887.224,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 48.620.924,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 333.351.154,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 353.865.809,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 353.865.809,00
 • Ödenmiş Sermaye 28.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.236.619,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 131.952.309,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.264.500,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 164.821.752,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.590.629,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 687.216.963,00

Kredi Hesaplama