FİNANS

luks kadife - luksk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 179.762.515,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.703.354,00
 • Finansal Yatırımlar 4.605.848,00
 • Ticari Alacaklar 51.279.126,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.430.425,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.848.701,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.591.208,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.591.208,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 48.977.571,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.963.643,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.641.765,00
 • ARA TOPLAM 179.762.515,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 217.864.038,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 114.260.216,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 316.870,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 316.870,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 467.387,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 467.387,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 397.626.553,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.716.697,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.326.591,00
 • - Banka Kredileri 29.326.591,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.186.970,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.027.597,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.801.903,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 177.828,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.624.075,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.680.083,00
 • Diğer Borçlar 3.803.484,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.500.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 303.484,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 821.837,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 470.610,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.240.531,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.582.491,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 658.040,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 384.688,00
 • ARA TOPLAM 94.716.697,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.530.487,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 91.386.683,00
 • Banka Kredileri 89.923.708,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.462.975,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.920.243,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.920.243,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.223.561,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 217.247.184,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 180.379.369,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 180.379.369,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.403.231,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56.163.852,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 56.163.852,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.818.609,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.917.788,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 13.075.889,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 397.626.553,00

Kredi Hesaplama