FİNANS

manas enerji yonetimi - manas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 105.378.705,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 28.628.278,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 21.750.384,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.414,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.732.970,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 865.878,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 694.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171.118,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 43.806.737,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.222.287,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 225.889,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.879.252,00
 • ARA TOPLAM 105.378.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 66.303.149,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.693.136,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.137.382,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.921.725,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 229.985,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 171.681.854,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.833.495,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.271.704,00
 • - Banka Kredileri 8.174.631,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.794.954,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.076.437,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.222,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.064.215,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 662.794,00
 • Diğer Borçlar 3.566.634,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.550.445,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.189,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.709.188,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 382.719,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 727.811,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 101.006,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 626.805,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 641.254,00
 • ARA TOPLAM 50.833.495,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.498.122,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.305.075,00
 • Banka Kredileri 2.099.166,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 205.909,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.561.665,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.561.665,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.631.382,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.331.617,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 113.350.237,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 113.350.237,00
 • Ödenmiş Sermaye 19.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 69.420.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.766.147,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.766.147,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.725.936,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 132.312,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.077.134,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.154.644,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 171.681.854,00

Kredi Hesaplama