FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

migros ticaret - mgros - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 40.035.052.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.031.072.000,00
 • Finansal Yatırımlar 64.916.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.131.224.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.968.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.118.256.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 752.399.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 752.399.000,00
 • Türev Araçlar 8.265.000,00
 • Stoklar 22.729.019.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.243.079.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 75.078.000,00
 • ARA TOPLAM 40.035.052.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 65.459.493.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.171.156.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.273.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.273.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 24.141.833.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.216.631.000,00
 • - Şerefiye 15.915.385.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.301.246.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.801.132.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 105.494.545.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.767.963.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 261.430.000,00
 • - Banka Kredileri 261.430.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.798.529.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.202.538.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 39.507.135.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.687.177.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.819.958.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.542.392.000,00
 • Diğer Borçlar 730.506.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 730.506.000,00
 • Türev Araçlar 24.721.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.632.368.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 147.557.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 938.489.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 938.489.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 184.836.000,00
 • ARA TOPLAM 48.767.963.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.917.558.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.582.649.000,00
 • Banka Kredileri 722.672.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.859.977.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 50.573.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 348.879.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.012.343.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.012.343.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.923.114.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 62.685.521.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 42.809.024.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 42.540.809.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.640.616.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 686.639.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 212.394.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 212.394.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.889.954.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 898.625.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 194.036.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 704.589.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.623.814.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.241.562.000,00
 • Diğer Yedekler 1.429.383.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 268.215.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 105.494.545.000,00