FİNANS

migros ticaret - mgros - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 23.008.490.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.138.950.000,00
 • Finansal Yatırımlar 28.056.000,00
 • Ticari Alacaklar 649.836.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 346.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 649.490.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 246.677.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 246.677.000,00
 • Türev Araçlar 1.097.000,00
 • Stoklar 13.274.009.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 479.745.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 156.178.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 33.942.000,00
 • ARA TOPLAM 23.008.490.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 17.335.270.000,00
 • Finansal Yatırımlar 693.756.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 685.265.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 685.265.000,00
 • Türev Araçlar 1.375.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.294.091.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.543.751.000,00
 • - Şerefiye 2.341.178.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 202.573.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 171.986.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 171.986.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 983.230.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 40.343.760.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.698.989.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.873.212.000,00
 • - Banka Kredileri 1.005.556.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 460.204.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.187.203.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 780.411.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.406.792.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.977.131.000,00
 • Diğer Borçlar 216.209.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 216.209.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 587.481.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 832.721.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 426.653.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 406.068.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.032.000,00
 • ARA TOPLAM 29.698.989.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.902.838.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.170.753.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 32.880.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 51.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 699.154.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 699.154.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.601.827.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.741.933.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.634.811.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.038.154.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.038.154.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -731.479.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 620.691.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 215.507.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 405.184.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.811.845.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 559.952.000,00
 • Diğer Yedekler 526.476.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 107.122.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 40.343.760.000,00

Kredi Hesaplama