FİNANS

migros ticaret - mgros - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.583.480.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.491.064.000,00
 • Finansal Yatırımlar 311.589.000,00
 • Ticari Alacaklar 280.777.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 802.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 279.975.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 53.534.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.534.000,00
 • Türev Araçlar 11.570.000,00
 • Stoklar 7.961.925.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 236.972.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 236.049.000,00
 • ARA TOPLAM 13.583.480.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.381.218.000,00
 • Finansal Yatırımlar 74.134.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.216.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.216.000,00
 • Türev Araçlar 9.403.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.067.589.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.611.693.000,00
 • - Şerefiye 2.408.218.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 203.475.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.107.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.107.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 336.253.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.964.698.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.969.511.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 498.495.000,00
 • - Banka Kredileri 498.495.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.766.809.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 922.826.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.227.445.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 619.819.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.607.626.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 410.668.000,00
 • Diğer Borçlar 80.907.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 80.907.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 249.253.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 190.548.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 536.710.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 400.110.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 136.600.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.676.000,00
 • ARA TOPLAM 17.969.511.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.772.591.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.305.316.000,00
 • Banka Kredileri 1.557.015.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.748.301.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 27.229.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.573.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 436.473.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 436.473.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.742.102.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.222.596.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.185.977.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 693.739.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 693.739.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.118.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.395.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 55.395.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 526.841.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -766.532.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 599.206.000,00
 • Diğer Yedekler -365.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.619.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.964.698.000,00

Kredi Hesaplama