FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

migros ticaret - mgros - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 35.305.910.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.810.983.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.572.000,00
 • Ticari Alacaklar 838.981.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.782.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 837.199.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.367.963.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.367.963.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.765.179.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 466.105.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.127.000,00
 • ARA TOPLAM 35.305.910.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.688.652.000,00
 • Finansal Yatırımlar 990.061.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.833.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.833.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.670.930.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.791.249.000,00
 • - Şerefiye 2.341.178.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 450.071.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 425.342.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 425.342.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.392.387.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 55.994.562.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.375.873.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 852.764.000,00
 • - Banka Kredileri 852.764.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.265.711.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.568.867.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 33.463.727.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.768.384.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.695.343.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.787.977.000,00
 • Diğer Borçlar 254.328.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 254.328.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 575.010.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 292.338.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 873.796.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 624.784.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 249.012.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.222.000,00
 • ARA TOPLAM 40.375.873.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.411.883.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.580.378.000,00
 • Banka Kredileri 1.158.033.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.422.345.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 40.437.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 306.698.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 484.370.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 484.370.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.787.756.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.206.806.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.019.573.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 181.054.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 638.403.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 638.403.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -731.479.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 751.823.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 163.756.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 588.067.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.255.657.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.233.799.000,00
 • Diğer Yedekler 62.198.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 187.233.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 55.994.562.000,00

Kredi Hesaplama