ostim endustriyel yat - ostim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 36.158.763,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.350.054,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.934.377,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.913.556,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.020.821,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 272.163,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.441,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 268.722,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.489.758,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 931.677,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 32.350,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 333.169,00
 • ARA TOPLAM 36.158.763,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 163.948.902,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.217,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4.650.081,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 138.440.240,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.717.444,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 475,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.124.445,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 200.107.665,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.064.743,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.595.899,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.873.984,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 99.827,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.774.157,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 908.208,00
 • Diğer Borçlar 5.830.536,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.690.636,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.139.900,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.574.341,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.036.854,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 280.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.964.921,00
 • ARA TOPLAM 28.064.743,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.943.397,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.932.239,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.124.445,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.056.762,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.056.762,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.829.951,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.008.140,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 131.099.525,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.475.479,00
 • Ödenmiş Sermaye 76.231.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.869.310,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.320.126,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.320.126,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -466.245,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.783.032,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.567.693,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.295.682,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -375.954,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 200.107.665,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.