FİNANS

pera gmyo - pegyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.618.058,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 860.088,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.660.580,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.660.580,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 654,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 455,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 199,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.842.972,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 201.308,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 52.456,00
 • ARA TOPLAM 13.618.058,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 133.041.526,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 228.353,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 228.353,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.207.023,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 128.481.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.957,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.957,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.013.193,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 146.659.584,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.326.642,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.250.452,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 730.943,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.519.509,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 225.779,00
 • Diğer Borçlar 778.348,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 673.317,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 105.031,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 547.862,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 493.927,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 493.927,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30.274,00
 • ARA TOPLAM 4.326.642,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 422.710,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 422.710,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 422.710,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.749.352,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 141.910.232,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 141.910.232,00
 • Ödenmiş Sermaye 142.560.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 2.481.981,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 517.746,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -368.097,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -368.097,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -368.097,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.187.526,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -32.194.320,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.274.604,00
 • Diğer Yedekler 29.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 146.659.584,00

Kredi Hesaplama