FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

reeder teknoloji - reedr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.762.332.523,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.133.446.764,00
 • Finansal Yatırımlar 52.357.171,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.491.369.579,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.428.651.136,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.718.443,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.841.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.786.074,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.055.743,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 675.391.141,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 384.230.196,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.103.553,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.695.855,00
 • ARA TOPLAM 3.762.332.523,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.608.983.528,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.252.827,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.252.827,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.414.753.133,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.375.301,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.092.766.179,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.092.766.179,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 421.904.258,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 421.904.258,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 143.891.004,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 300.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 143.591.004,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 95.170.542,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.371.316.051,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.460.463.325,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 867.406.962,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.338.041,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 782.783.731,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 196.986.161,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.140.691,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 188.845.470,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 59.953.534,00
 • Diğer Borçlar 38.900.694,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38.090.486,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 810.208,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 46.265.294,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 59.049.080,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.390.768,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 52.658.312,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 70.250.576,00
 • ARA TOPLAM 1.460.463.325,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 608.108.223,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 432.224.574,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.162.411,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.406.416,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 28.755.995,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 132.164.432,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.556.806,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.068.571.548,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.302.744.503,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.218.186.552,00
 • Ödenmiş Sermaye 950.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.079.954.208,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.716.923.277,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.972.357,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.620.676,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.337.395,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.572.047,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.663.621.006,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -219.856.343,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 84.557.951,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.371.316.051,00