FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

rta laboratuvarlari - rtalb - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 281.422.540,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 38.751.482,00
 • Finansal Yatırımlar 111.933.464,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 111.933.464,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.077.878,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.917.586,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.160.292,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.561.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.343.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.218.539,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 32.902.556,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.387.462,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 387.446,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.420.253,00
 • ARA TOPLAM 274.422.540,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 700.739.510,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.954,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.954,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 111.933.464,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 646.482.283,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 50.022.091,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 147.146,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 147.146,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.466.434,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.466.434,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 982.162.050,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.523.587,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.918.334,00
 • - Banka Kredileri 61.918.334,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.328.851,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 240.648,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.316.882,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.316.882,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.581.204,00
 • Diğer Borçlar 83.947,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 83.947,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.091.857,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 778.487,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 424.025,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 339.321,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 94.523.587,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.950.535,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.536.556,00
 • Banka Kredileri 5.084.728,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 451.828,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.719.383,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.719.383,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.694.596,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.474.122,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 862.687.928,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 862.687.928,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.814.748,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.578.021,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.988.816,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -320.492,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.384.487,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 598.139.857,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 130.770.815,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 982.162.050,00