FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

say yenilenebilir enerji - sayas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 584.580.962,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 27.494.762,00
 • Finansal Yatırımlar 216.081.951,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 216.081.951,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 176.884.598,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.081.370,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.803.228,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.830.119,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 334.865,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.495.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 119.562.298,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.682.717,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.044.517,00
 • ARA TOPLAM 584.580.962,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 28.607.784,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.207,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 216.081.951,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 17.215.297,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 432.515,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 73.303,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 91.293,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 91.293,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.733.138,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 613.188.746,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.956.697,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 751.858,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.586.331,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 32.370.011,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.354.354,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.015.657,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.685.294,00
 • Diğer Borçlar 12.709.399,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12.709.399,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.720.789,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.051.948,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.050.245,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.013.235,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.037.010,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 153.956.697,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.321.631,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.167.193,00
 • Banka Kredileri 41.069.257,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 97.936,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.154.438,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.154.438,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 204.278.328,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 408.910.418,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 408.904.206,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.250.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 7.408.243,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.120.331,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.280.288,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.280.288,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.280.288,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.861.140,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 158.049.009,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 166.312.257,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.212,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 613.188.746,00