FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

selva gida - selva - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 336.649.643,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.955.899,00
 • Finansal Yatırımlar 2.044.255,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.044.255,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 57.116.912,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.389,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.103.523,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.421.462,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.421.462,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 189.474.468,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.594.435,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.819.212,00
 • ARA TOPLAM 336.426.643,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 223.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 646.347.082,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 108.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.044.255,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 328.657.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 317.447.495,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 133.664,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 108.577,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 405,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 982.996.725,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 387.725.849,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 172.865.216,00
 • - Banka Kredileri 172.865.216,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.090.297,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 50.039.379,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.249.646,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.789.733,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.752.845,00
 • Diğer Borçlar 7.568.295,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.006.961,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.561.334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 81.100.442,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 135.915,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.173.460,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.742.395,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 431.065,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 387.725.849,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.527.298,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.342.420,00
 • Banka Kredileri 21.342.420,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 165.315,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 165.315,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.255.366,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.255.366,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 82.764.197,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 500.253.147,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 482.743.578,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 482.743.578,00
 • Ödenmiş Sermaye 78.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 26.780.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 284.544.641,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 284.544.641,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.045.778,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.241.647,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 72.643.929,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.533.361,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 982.996.725,00