FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

sun tekstil - suntk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.836.801.092,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 560.077.473,00
 • Finansal Yatırımlar 1.850.000,00
 • Ticari Alacaklar 448.211.666,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.502.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 370.709.196,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 84.743.492,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 72.022.139,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.721.353,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 645.833.398,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.520.733,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 36.564.330,00
 • ARA TOPLAM 1.836.801.092,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 980.780.489,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 8.472.893,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.472.893,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 602.598,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 602.598,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 227.620.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 527.344.350,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.068.826,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.068.826,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.056.113,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 39.056.113,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 81.532.321,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.817.581.581,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 968.714.327,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 204.881.277,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 127.667.987,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 486.153.074,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 486.153.074,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.541.846,00
 • Diğer Borçlar 11.271.086,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.271.086,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.474.311,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 53.876.791,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 21.847.955,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.279.070,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 568.885,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 968.714.327,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 183.808.787,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.041.613,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 49.767.174,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.767.174,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.152.523.114,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.665.058.467,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.633.042.973,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -3.970.841,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 372.500.484,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 251.503.079,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 251.503.079,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -36.146.758,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.118.728,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.118.728,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 45.573.294,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 741.416.260,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 86.328.169,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 32.015.494,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.817.581.581,00