FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tapdi tinaztepe - tnztp - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 706.334.759,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 369.516.504,00
 • Finansal Yatırımlar 70.552.661,00
 • Ticari Alacaklar 160.014.061,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.386.818,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 156.627.243,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.409.561,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 43.309,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.366.252,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 32.211.077,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 69.630.895,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 69.630.895,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 706.334.759,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 971.818.069,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.062,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.062,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 94.901.603,00
 • Maddi Duran Varlıklar 851.819.093,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 371.101,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 371.101,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 345.052,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 345.052,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.678.152.828,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 255.542.459,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.415.248,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.838.479,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 93.120.424,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 334.545,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 92.785.879,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.519.682,00
 • Diğer Borçlar 19.541.112,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 432.716,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 19.108.396,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 100.822.287,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.786.998,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.498.229,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.289.105,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 209.124,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 255.542.459,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.759.036,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.854.308,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.776.650,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.776.650,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 44.550.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.584.252,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.584.252,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.993.826,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 343.301.495,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.334.851.333,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.334.036.934,00
 • Ödenmiş Sermaye 128.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.478,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 247.577.215,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 537.408.616,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 537.408.616,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.713.503,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.143.565,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 379.190.962,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 47.355.624,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 814.399,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.678.152.828,00