viking kagit - vking - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 106.309.491,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.177.897,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 47.454.580,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.440.095,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.014.485,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 271.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 271.686,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 35.230.072,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.317.371,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 85.213,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 772.672,00
 • ARA TOPLAM 106.309.491,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 207.548.707,00
 • Finansal Yatırımlar 378.435,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 378.435,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.999,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 202.446.383,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 908.976,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 908.976,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.705.996,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.705.996,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 313.858.198,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 246.151.946,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.197.917,00
 • - Banka Kredileri 113.983.636,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.923.349,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.220.094,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 95.289.835,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.443.762,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 77.846.073,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 996.566,00
 • Diğer Borçlar 5.496.035,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.058.225,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.437.810,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 795.622,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 452.622,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 452.622,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 246.151.946,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.913.214,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 57.608.275,00
 • Banka Kredileri 55.362.265,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.246.010,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.666.214,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.666.214,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22.638.725,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 334.065.160,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -20.206.962,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -20.206.962,00
 • Ödenmiş Sermaye 42.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 253.929,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.751.995,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 102.322.957,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.629.602,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -140.993.706,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -24.219.180,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 313.858.198,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.