FİNANS

yesil gmyo - ygyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.254.356.272,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 456.198,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 217.826.132,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 147.712.955,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 70.113.177,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 253.223,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 253.223,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.014.586.227,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.877.389,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.357.103,00
 • ARA TOPLAM 1.254.356.272,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 903.094.033,00
 • Finansal Yatırımlar 323.537.554,00
 • Ticari Alacaklar 6.259.862,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.259.862,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 523.171,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 523.171,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 134.139.452,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 434.726.311,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.090,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.870.593,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.157.450.305,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.464.363.015,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 188.659.185,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 366.705.314,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 627.737.727,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 622.580.636,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.157.091,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 374.312,00
 • Diğer Borçlar 102.325.427,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 65.528.760,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.796.667,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.846.656,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 110.425.808,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 333.471,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 110.092.337,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.464.363.015,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.112.854.588,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 278.455.890,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 7.300.936,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 826.588.756,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 509.006,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 509.006,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.577.217.603,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -419.767.298,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -419.767.298,00
 • Ödenmiş Sermaye 235.115.706,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.576,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.223,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 70.223,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 70.223,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -469.560.872,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -182.115.900,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.157.450.305,00

Kredi Hesaplama