FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

yesil gmyo - ygyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.407.957.314,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 681.399,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 314.672.139,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 244.481.619,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 70.190.520,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 144.092,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.092,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 970.910.587,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 119.253.381,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.295.716,00
 • ARA TOPLAM 1.407.957.314,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.107.656.573,00
 • Finansal Yatırımlar 360.087.554,00
 • Ticari Alacaklar 2.741.730,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.741.730,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 523.171,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 523.171,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.416.366.679,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.281.232.761,00
 • Maddi Duran Varlıklar 37.359,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.667.319,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.515.613.887,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.190.888.165,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 230.704.251,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 498.381.444,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 798.474.170,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 299.865.640,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 498.608.530,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.322.646,00
 • Diğer Borçlar 372.807.975,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 356.197.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.610.885,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 63.702.943,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 205.977.250,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 564.620,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 205.412.630,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.228.900,00
 • ARA TOPLAM 2.190.888.165,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 861.840.002,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 154.810.332,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 38.232.328,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 667.388.870,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.408.472,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.408.472,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.052.728.167,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.462.885.720,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.462.885.720,00
 • Ödenmiş Sermaye 235.115.706,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.576,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -76.493,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -76.493,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -76.493,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.413.709.399,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -182.586.437,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.515.613.887,00

Kredi Hesaplama