FİNANS

yesil gmyo - ygyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.447.378.756,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 472.638,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 447.577.175,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 401.930.982,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.646.193,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.429.049,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.284.956,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.093,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 971.172.147,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.402.325,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 325.422,00
 • ARA TOPLAM 1.447.378.756,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.196.443.434,00
 • Finansal Yatırımlar 360.087.554,00
 • Ticari Alacaklar 16.548.422,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.548.422,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 523.171,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 523.171,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.488.573.592,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.281.232.761,00
 • Maddi Duran Varlıklar 39.862,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.438.072,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.643.822.190,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.154.744.039,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 216.044.376,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 413.327.653,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 911.267.479,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 440.824.996,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 470.442.483,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 343.230,00
 • Diğer Borçlar 330.006.928,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 296.197.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.809.838,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 62.384.366,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 205.768.504,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 355.874,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 205.412.630,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.312.917,00
 • ARA TOPLAM 2.154.744.039,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 843.958.992,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 162.694.251,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.340.514,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 676.917.128,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.007.099,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.007.099,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.998.703.031,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.645.119.159,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.645.119.159,00
 • Ödenmiş Sermaye 235.115.706,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.576,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -429.491,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -429.491,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -429.491,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -469.560.872,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.883.270.271,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.643.822.190,00

Kredi Hesaplama