FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

"D" harfi ile başlayan finansal terimler

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Death Cross (Ölüm Kesişimi)

  Kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru keserek altına düştüğü grafik modelidir.

 • Dezenflasyon

  Fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.

 • Dolarizasyon

  Bir ülkede yaşayanların yabancı para birimlerini kendi paraları yerine ve/veya paralel olarak kullanmaları durumudur.

 • Dolaşımdaki Banknotlar

  TCMB tarafından tedavüle çıkarılmış ve tedavülde bulunan banknotlardır.

 • Dolaşımdaki Para

  Dolaşımdaki banknotlar ile madeni para toplamından, banka kasalarında bulunan banknot ve madeni para tutarlarının çıkarılması ile elde edilen tutardır.

 • Doğrudan (Kesin) Alım

  Genellikle, piyasada kalıcı likidite açığı (sıkışıklığı) olduğu durumlarda, TCMB'nin piyasadan (açık piyasa işlemi yapmaya yetkili kuruluşlardan) kendi portföyü için menkul kıymet almasını ve karşılığında sisteme kalıcı olarak likidite sağlamasını ifade eder.

 • Doğrudan (Kesin) Satım

  Genellikle, piyasada kalıcı likidite fazlası olduğu durumlarda, TCMB'nin piyasaya (açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlara) kendi portföyünden menkul kıymet satmasını, karşılığında sistemden likidite fazlasını kalıcı olarak çekmesini ifade eder.

 • Doğrudan Yabancı Yatırım

  Portföy yatırımları dışında kalan, bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç firma ile ortaklık hâlinde gerçekleştirdiği yatırılabilir kaynakların bir başka ülkeye taşınmasıdır.

 • Dönemsel Faiz

  Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifade eder.

 • Döviz Kuru

  Bir birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına, değerine denir.

 • Döviz Kuru Rejimleri

  Bir ülkenin kendi parasını yabancı paralarla değer açısından ne şekilde ilişkilendireceğine ilişkin olarak izleyeceği yöntem.

 • Dünya Bankası

  II. Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuş, 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in özerk uzman kuruluşlarından biri olma özelliğini kazanmış bir oluşumdur.

 • Dış Ticaret Dengesi

  Yurt içinde yerleşik kişiler ile yurt dışında yerleşik kişiler arasında gerçekleştirilen ve gümrüklerden geçen mal ihracat ve ithalat tutarları arasındaki farkı ifade eder.

 • Dış Ticaret Hadleri

  İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıdır.

 • Dışa Bağımlılık

  Kendi teknoloji ve sanayi altyapısını oluşturmakta yetersiz kalan ülkelerde üretim için gerekli olan yatırım malları, hammadde veya ara malların diğer ülkelerden ithal edilerek karşılanması, söz konusu madde ve hammaddelerin yurt içinde üretilememesidir.