FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

"G" harfi ile başlayan finansal terimler

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH)

  Bir ülke vatandaşlarının bir dönem içinde ürettiği katma değerdir.

 • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

  Belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür.

 • Gecikmeli Net Mutabakat

  Mutabakatın, önceden tanımlanmış olan mutabakat döngüsünün sonunda netleştirme ilkesine göre gerçekleştirildiği bir net mutabakat yöntemidir.

 • Gelire Endeksli Senetler

  Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilmektedir. Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilmektedir.

 • Genel Devlet Dengesi

  Merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, genel sağlık sigortası, fonlar, döner sermayeler ve işsizlik sigortası fonu dengelerinden oluşmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalarda bu tanım esas alınmaktadır.

 • Geri Ödenmeme Riski

  Borcun geri ödenmeme riskini ifade etmektedir.

 • Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat

  Fon ve menkul kıymet transferlerinin, netleştirme olmaksızın, bir sıra dâhilinde, tek tek ve anlık (sürekli) olarak mutabakatının gerçekleştirilmesidir.

 • Getiri Eğrisi

  Herhangi bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir.

 • Geç Likidite Penceresi

  Merkez Bankasının nihai kredi mercii sıfatıyla, gün sonunda ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi için bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için teminatları karşılığında sağladığı Türk Lirası borçlanma imkânıdır.

 • Golden Cross (Altın Kesişim)

  Bir menkul kıymetin kısa vadeli hareketli ortalamasının, uzun vadeli hareketli ortalamasının veya direncinin üzerine çıktığını içeren bir çapraz geçişten oluşan yükseliş kırılma noktasını ifade eder.

 • Greenfield Yatırımı

  Bir doğrudan yabancı yatırım şeklidir ve genel olarak bir firmanın dış pazarlara girmek için, başka bir ülkede sıfırdan yatırım yaparak üretim ve operasyonlarını genişletmesi anlamına gelir.

 • Gölge Bankacılık

  Bankacılık sektörü gibi risklere sahip olan banka dışı kredi aracılık faaliyetleridir.

 • Gün İçi Likidite İmkânı

  Bankacılık sisteminde gün içinde oluşan acil TL fon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve ödeme sisteminde oluşabilecek tıkanıklıkların giderilebilmesi amacıyla TCMB tarafından bankalara gün sonunda (EFT kapanışına kadar) geri ödenmek üzere, gün içinde (9.00-15.00 arası) -limitleri ve teminatları dâhilinde, komisyon karşılığında (faizsiz olarak)- sağlanan TL borçlanma imkânıdır.