Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BLOOMBERG BARCLAYS E-SERISI US TREASUEY 5-7 YILLIK ENDEKSI NET RETURN
40
01/01/2020
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL)
25
01/01/2020
BIST-KYD DIBS KISA
10
01/01/2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD
10
01/01/2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL
15
01/01/2020
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.