[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 14.02.2020 tarihli duyurusunda; esas sözleşmemizde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin izin ve uygun görüşün alınması için gerekli başvuruların yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından karar verildiği bildirilmiş olup, söz konusu başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu sonuçlandığı bugün yaptığımız duyurumuzda bildirilmişti.


Esas sözleşmenin Geçici 1. Maddesi sermayeyi temsil eden (A) ve (B) grubu payların ortaklar arasındaki dağılımını göstermektedir. Söz konusu maddenin esas sözleşmeden çıkartılmasındaki amaç; 152.500.000 TL kayıtlı sermaye tavanı bulunan şirketimizin ileride gerçekleştirebileceği muhtemel bedelsiz sermaye artırımlarının, Geçici Madde 1'in tadili nedeniyle Genel Kurul onayından geçirilmesine gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde yapılabilmesinin önünü açmaktır. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun henüz almış olduğu bir karar bulunmamakla birlikte, Geçici Madde 1'in kaldırılmasına ilişkin gerekli tüm onayların alınmasının ardından Yönetim Kurulu tarafından bedelsiz sermaye artırımı konusu gündeme alınacaktır.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.