[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kardemir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/09/2020
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
3,31 Milyon TL Nakit Avans ve 9,96 Milyon TL Banka Teminat Mektubu
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kardemir") arasında 10.09.2020 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, birinci etapta 13,2 Milyon TL tutarında olmak üzere çelik hammadde alımımızın Kardemir'den temin edilmesine karar verilmiştir.

Bu yeni işbirliği neticesinde Yurtdışı kaynaklardan döviz cinsinden yapılan hammadde alımların yerine yerli kaynaklardan Türk Lirası cinsinden hammadde tedariğinin önceliklendirilmesi mümkün olabilecektir.

Şirketimiz ile Kardemir arasında bir süredir yürütülen görüşmeler neticesinde (1) Kardemir'in ürün kalitesinde taleplerimiz doğrultusunda geliştirme yapılması; (2) iskonto oranlarında revizyona gidilmesi; (3) alınan numune siparişlerin gerekli testlerden geçmesi ve (4) üretim yelpazesinde talebimize uygun olarak genişlemeye gidilmesi neticesinde bu işbirliğinin sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz.

Anlaşma kapsamında Kardemir'e en geç 11.09.2020 tarihinde 3,31 Milyon TL nakit avans ödenerek; 9,96 Milyon TL Banka Teminat Mektubu verilecektir.

Bugün itibari ile Kardemir ile sabit fiyatlı Türk Lirası cinsinden yapılan bu hammadde tedarik anlaşması, son dönemlerde yukarı yönde eğilimi olan döviz kurlarına ve bu durumun yarattığı kur riskine karşı Şirketimizi korumaktadır.

Ek Bilgi

Şirketimiz hammadde tedariki konusunda yurtdışı kaynaklara alternatif olarak yurt içinde yer alan hammadde tedarikçileriyle ticari faaliyetlerini genişletmek adına pandemi döneminde aktif bir çalışma yürütmektedir. Bu dönemde bir kısım şirketlerle numune çalışmaları yapılmış, diğer bir kısım şirketlerle de teknik ve ticari müzakereler yürütülmüştür. Hammadde tedarikinin mümkün olan azami oranda yerli kaynaklardan yapılması neticesinde, Şirketimizin döviz cinsi yükümlülüklerinde azalma ve türev işlem giderlerinde elde edilecek düşüş sayesinde karlılıkta artış sağlanabilecektir.

Her ne kadar tedarik zincirinin tümüyle yerlileşmesi söz konusu olamasa bile, hammadde tedarikçilerimizde yerli tedarikçi sayısının artması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 04.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu‘nda yapmış olduğumuz duyuru ile yurtiçinde yerleşik olan Makina Kimya ve Endüstri Kurumu'na ("MKEK")  bağlı MKEK Çelik Fabrikası ile yapmış olduğumuz tedarik anlaşmasını kamuoyunun bilgisine sunmuştuk. Bu anlaşma kapsamında ilgili tarihten bu yana şirketimiz MKEK'den çelik hammadde tedarikini sürdürmektedir. Bu bağlamda ithal menşeli tedarikçilere olan ihtiyaç azalmış ve döviz kurundaki ciddi artışa rağmen Türk Lirası cinsinden yapılan hammadde tedariki sayesinde satın alma maliyetlerinde göreceli olarak daha az artış söz konusu olmuştur.

Bununla birlikte büyüyen tedarik zincirimiz sayesinde satın alma maliyetlerimizde 2020 yılının son çeyreği itibari ile düşüş yaşanması söz konusu olabilir.

Son olarak şirketimizin pandemi dönemi süresince ve halen tedarik zinciri yönetimi konusundaki hassas çalışmaları sayesinde; çelik sektöründeki daralmaya rağmen satış hasılatında artış söz konusudur.

Şirketimizin satış, üretim ve satınalma faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmamasında yerli tedarikçilerle yapılan bu anlaşmalar büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle hammadde tedariki konusunda bu birinci etap anlaşmanın bir benzerinin önümüzdeki 6 aylık dönemde tekrarlanması ve 2021 yılında yurtiçi tedarikçilerin hammadde tedarikindeki payının artması söz konusu olabilir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.