FİNANS

Özet Bilgi
Birleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ANACM, DENCM, TRKCM, SODA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.04.2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2019
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0,88239
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0,33089
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
0,67615
SODA SANAYİİ A.Ş.
Borsa da İşlem Gören
1,15997
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
0,53423

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3
2.250.000.000
813.214.056,17
3.063.214.056,17
SISE, TRASISEW91Q3
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
2.250.000.000 TL
813.214.056,17 TL
0 TL
3.063.214.056,17 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.08.2020
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
24.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
24.09.2020
Sermaye Tescil Tarihi
30.09.2020
Pay Dağıtım Tarihi
01.10.2020
Ödeme Tarihi
05.10.2020 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
02.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?
Evet
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, sermaye tadil metninin onaylanması ve artırılan sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğu başvuru 24.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Esas Sözleşmemizin sermaye maddesinin yeni şeklinin tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmuştur.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları için değişim oranı 1,00000; Anadolu Cam Sanayii A.Ş payları için değişim oranı 0,88239416067364; Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,330892930860249; Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. payları için değişim oranı 0,534232542849721; Soda Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 1,15997100790987; Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları için değişim oranı 0,676152150432087'tir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer
EK: 2
İhraç Belgesi.pdf - Diğer
EK: 3
Değişiim Oranları ve Sermaye Artırımı MKK.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama