FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
217.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
6.000.000
11.400.000,000
190,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
Nâma
A Grubu, KATM3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKTMR00033
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
69.000.000
131.100.000,000
190,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
Hamiline
B Grubu, KATMR(RÜÇHAN), TRRKTMR00041
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
75.000.000
142.500.000,000
190,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
21.10.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.11.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
15.10.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
23.10.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
22.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %190 oranında olmak üzere 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 64/1254 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 16.10.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %190'ı oranında yeni pay almak hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 21.10.2020 ile 04.11.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında , 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL den satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.katmerciler.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere İsmail Katmerci tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.

Kredi Hesaplama